Účel evidence

Podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (dále jen „vyhláška“), vede Ministerstvo spravedlnosti evidenci zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen evidence“). Prostřednictvím evidence může uchazeč provádět tyto úkony:

Reg

Prvotní registrace do evidence

Vyplneni

Vyplnění osobních údajů dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky

Zobrazeni

Zobrazení termínů a výsledků vstupního testu

Omluva

Omluvy z termínů vstupních testů a přijímacích pohovorů

Vyrazeni

Žádost o vyřazení z evidence dle ust. § 6 odst. 2 věty druhé vyhlášky

Dole vyhlaska

Platná vyhláška

Úplné znění vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce.

Stáhnout