Evidence zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů

Podle ust. § 1 vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (dále jen „vyhláška“), vede Ministerstvo spravedlnosti evidenci zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „evidence“).

Podle ust. § 1 odst. 8 vyhlášky je registrace do evidence nezbytná pro možnost absolvování výběrového řízení na obsazení míst justičních čekatelů. Registraci a přihlášení do evidence lze uskutečnit na těchto stránkách.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů subjekty určenými k realizaci výběrového řízení vyhláškou č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce, v platném znění, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení na místa justičních čekatelů a k případnému vzniku pracovního poměru v uvedených funkcích. Beru současně na vědomí, že po skončení výběrového řízení mně budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude naloženo v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.